در پی چند دهه تجربه ­اندوزی و فعالیت مستمر در تعلیم و تربیت، دفتر مطالعات استراتژیک و راهبردی سلاله شکل گرفت تا ورود نظام مند سلاله به حوزه های نظریه پردازی در تعلیم و تربیت را رقم زند. در این واحد با پژوهش در دانش روز، مطالعه تجربه ­های موسسات آموزشی-فرهنگی داخلی و خارجی، استفاده از تجربیات بزرگان تعلیم و تربیت ایران، تحلیل مکرر وضع موجود و بازنگری و ارزیابی تجربه زیسته مدارس هم افق سلاله محتواهای لازم تدوین می گردد. در این مجموعه مطالعات،  فعالیت­های پژوهشی دسته­بندی شده و در کارگروه ­های مربوطه مورد مطالعه و تطبیق با فضاهای ملی و سلاله ای قرار می­گیرد. پس از جمع بندی هر کارگروه، نتایج مطالعات در اختیار شورای عالی تربیت سلاله قرار گرفته و سند های استراتژیک آموزش و تربیت سلاله پس از تایید این شورا  به روز رسانی می گردد.
در دفتر مطالعات استراتژیک و راهبردی بعد از شکل گیری سند های مادر، تدوین و ساماندهی شاخص ها و استانداردهای عملکرد مراکز در همه حوزه های اجرایی، آموزشی، اداری، حقوقی و مالی منطبق با بیانیه های بنیادین سلاله انجام می گیرد تا ریل گذاری های لازم جهت انجام پروژه های مطالعاتی و اجرایی و عملیاتی در مراکزی که از مدل های سلاله استفاده می­کنند، انجام شود. این ریل گذاری ها باعث ایجاد انسجام ساختاری در حرکت های مشابه شده و فرایند کنترل کیفی و مسیر­های رشد و ارتقای هر پروژه را روشن تر و راحت تر می­نماید.

توانمندسازی والدین

مقالات آموزشی تربیتی

ساماندهی محتوا

محتوای زیرساختی

برنامه بهبود

توانمندسازی منابع انسانی

گنجه سلاله

مرکز مطالعات ژنتیک

ساماندهی پروژه‌های دانش بنیان

در حال به روز رسانی ...

محتواهای زیرساختی

در این مجموعه، کلیه اسناد بالادستی اعم از سند های ملی و سندهای برخاسته از تجربه های زیسته سلاله قرار دارد و مشخص می کند که برای ما، ستون های زیربنایی برای تاثیرگذاری فرهنگی و تربیتی در قالب های مختلف کدامند. این محتواهای زیرساختی، همچنین چارچوب های عمل را در سطوح مختلف و از نقطه نظر مخاطبین، مجریان، مدیران، جامعه و… ارائه می نماید.
محتواهای زیرساختی ملی شامل سند تحول بنیادین، برنامه درسی ملی و بیانیه گام دوم است. همچنین سند های زیرساختی سلاله ای دربردارنده بیانیه تربیت اصیل، شاخص های ۲۷ گانه، اهداف، ارزشها، رویکرد ها، سندهای پیوستاری رشدی می باشد.
تدوین شاخص‌های بیست‌وهفت‌ گانه‌ی استانداردهای سلاله

پس از پنج سال از آغاز راه اندازی خانه های کودک سلاله و در پی گسترش و افزوده شدن شعبات و مراکز دیگر و با این چشمانداز که بانیان این مجموعه ها در آینده، قصد راه اندازی و گسترش کمی و کیفی خانه های کودک مشابه را خواهند داشت، ضرورت تألیف و گردآوری استانداردها و شاخص های واحد برای نظارت و کنترل بهتر این مراکز توسط هیأت مؤسس دیده شد. ازاین روازآغاز سال٩۵، تألیف و گردآوری شاخص های لازم برای خانه های کودک (با رویکرد آموزش و تربیت خانواده و کودک از بدو تولد تا شش سال) در دفتر نظارت و استانداردسازی آغاز گردید. هدف این استانداردها، کنترل کیفیت حداقلی در خانه های کودک و نظارت واحد و سنجش وارزیابی مراکز بر اساس ملاکهای مشترک ضمن حفظ استقلال و سبک مدیریتی هر مرکز است. به نظر می رسد علاوه بر این اهداف، این دست نامه می تواند مدیران داخلی خانه های کودک را در جهت مدیریت و راهبری بهتر مراکزشان یاری رساند.

سند استراتژیک آموزش و تربیت

سند استراتژیک آموزش و تربیت بنیاد سلاله با نگاه از دریچه “تربیت اصیل” به شایستگی و صلاحیت ها و بر اساس تحلیل وضع موجود در ایران و جهان، بهره مندی از فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی و با در نظر گرفتن آخرین یافته های تعلیم و تربیت تنظیم شده است. این سند بیان کننده چشم اندازها، ماموریت ها، ارزشها، رویکرد ها و اهداف کلان و خرد و پیوستاری اهداف مجموعه سلاله است و سالانه در برنامه های بهبود، توسط واحد آموزش بنیاد سلاله به روز رسانی می­گردد.

تدوین سند ارزش‌های اساسی سلاله
(به همراه تدوین چارچوب‌های اقدام والدین و مربیان)

ارزش ها، رنگمایه هایی هستند که بر پیکره ی تمامی فعالیت ها، اهداف، برنامه ها، رویه ها، تصمیمگیری ها، اقدامات، محیط، ابزار، روشها، ساز و کارها، شیوه های رفتاری و… در یک خانواده، سازمان یا سیستم می نشینند.
ارزش های مجموعه فرهنگی آموزشی سلاله، از دل فرهنگ و باورهای ایرانی/اسلامی برآمده و به دنبال آن است تا فرهنگ سازمانی سلاله را شکل دهد. مدیران و مربیان مجموعه تلاش دارند تا در شیوه های رفتاری، تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها،رویه ها، فعالیت ها و اهداف در نظر گرفته شده، محیط آموزشی و ابزار کمک آموزشی و کلیه ی اقدامات تربیتی و آموزشی خویش، به این ارزش ها متعهد و پایبند باشند. والدین سلاله ای نیز در برخوردهای تربیتی با کودکان این ارزش ها را پاس میدارند. ارزش های اساسی ما در سلاله، سازنده ی روح سلاله ای بوده و تصویری است که دیگران ما را به آن ها می شناسند.

تدوین سند اهداف آموزشی و تربیتی سلاله

سند اهداف و سند پیوستاری اهداف آموزشی و تربیتی، نقشه رشدی کودک در حیطه های گوناگون آموزشی وتربیتی بوده و به صورت
جزئی اهدافی را که کودک باید در هر سن به آن دست یابد، مشخص می نماید. این سند در زیر چتر تمامی ارزش ها، رویکردها و اصول آموزشی و تربیتی مجموعه فرهنگی آموزشی سلاله قرار میگیرد. مربیان و معلمان با نگاه و بهره گیری از سند پیوستار می توانند برنامه ریزی آموزشی و تربیتی و نیز ارزیابی و پایش کودکان را در هر مقطع سنی به دقت انجام دهند. سند پیوستارِ اهداف رشدی، آخرین گام پیش از طراحی برنامه آموزشی و نگارش طرح درس توسط مربیان و معلمان مجموعه است.

تدوین سند رویکردهای آموزشی و تربیتی سلاله

رویکردها، عینک های ما به دنیای اطرافمان هستند. اعتقادات آموزشی که در کنار ارزش ها و اهداف سازمانی، چهارچوب و چرایی و چگونگی سیاستگذاری ها، هدف گذاری ها و برنامه ریزی های کلان و خُرد آموزشی را در سازمان ما معین و مسیردهی میکنند.
سند رویکرد سلاله، در چهار دسته ی رویکرد به کودک و خانواده، رویکرد به فرآیند یاددهی- یادگیری و ارزیابی، رویکرد به مربی و معلم و رویکرد به محیط یادگیری تهیه شده است.

تدوین سند پیوستاری اهداف آموزشی و تربیتی ۰ تا ۳ سال سلاله

سند پیوستاری اهداف آموزشی و تربیتی ۰ تا ۳ سال سلاله، نقشه رشد مهارت ها و توانمندی های کودک در حیطه های گوناگون آموزشی وتربیتی بوده و به صورت جزئی اهدافی را که کودک باید در پایه های مختلف به آن دست یابد، مشخص می نماید. این سند در زیر چتر تمامی ارزش ها، رویکردها و اصول آموزشی و تربیتی مجموعه فرهنگی آموزشی سلاله قرار می گیرد. مربیان و معلمان با بهره گیری از سند پیوستار می توانند برنامه ریزی آموزشی و تربیتی و نیز ارزیابی و پایش کودکان را در هر مقطع سنی به دقت انجام دهند. سند پیوستارِ اهداف رشدی، آخرین گام پیش از طراحی برنامه آموزشی و نگارش طرح درس توسط مربیان و معلمان مجموعه است.

تدوین سند پیوستاری اهداف آموزشی و تربیتی ۳ تا ۶ سال سلاله

سند پیوستاری اهداف آموزشی و تربیتی ۳ تا ۶ سال سلاله، نقشه رشد مهارت ها و توانمندی های کودک در حیطه های گوناگون آموزشی وتربیتی بوده و به صورت جزئی اهدافی را که کودک باید در پایه های مختلف به آن دست یابد، مشخص می نماید. این سند در زیر چتر تمامی ارزش ها، رویکردها و اصول آموزشی و تربیتی مجموعه فرهنگی آموزشی سلاله قرار می گیرد. مربیان و معلمان با بهره گیری از سند پیوستار می توانند برنامه ریزی آموزشی و تربیتی و نیز ارزیابی و پایش کودکان را در هر مقطع سنی به دقت انجام دهند. سند پیوستارِ اهداف رشدی، آخرین گام پیش از طراحی برنامه آموزشی و نگارش طرح درس توسط مربیان و معلمان مجموعه است.

تدوین سند پیوستاری اهداف آموزشی و تربیتی دوره دبستان سلاله
(فاز اول ساماندهی)

سند پیوستاری اهداف آموزشی و تربیتی دوره دبستان، نقشه رشد مهارت ها و توانمندی های کودک در حیطه های گوناگون آموزشی وتربیتی بوده و به صورت جزئی اهدافی را که کودک باید در پایه های مختلف به آن دست یابد، مشخص می نماید. این سند در زیر چتر تمامی ارزش ها، رویکردها و اصول آموزشی و تربیتی مجموعه فرهنگی آموزشی سلاله قرار می گیرد. مربیان و معلمان با بهره گیری از سند پیوستار می توانند برنامه ریزی آموزشی و تربیتی و نیز ارزیابی و پایش کودکان را در هر مقطع سنی به دقت انجام دهند. سند پیوستارِ اهداف رشدی، آخرین گام پیش از طراحی برنامه آموزشی و نگارش طرح درس توسط مربیان و معلمان مجموعه است.

تدوین بسته های سطح بندی شده استانداردهای اجرائی، آموزشی و مدیریتی سلاله

مراکز هم افق از بسته های سطح بندی شده استانداردهای اجرائی، آموزشی و مدیریتی سلاله و تربیت اصیل استفاده می­کنند تا بهینه‌ترین مسیر را متناسب با شرایط رشد و شکوفایی مخاطبین خاص خود و در چارچوب این بیانیه استفاده نمایند. این بسته ها دربردارنده جزئیات طبقه بندی شده ای از مدل های مختلف هم افقی و ارتباط ها با بنیاد سلاله است.

هر مرکزی که خود را هم افق با اندیشه­ ها و ارزش های سلاله یافته و تمایل به همراهی در این چشم­اندازها دارد، در گروه آموزش بنیاد حضور یافته و پس از طی نمودن سلسله نشست­های هم اندیشی، نهایتاً یکی از بسته های اجرایی و عملیاتیِ هم افقی را بر می­گزیند.

هویت بصری و سازمانی مجموعه فرهنگی آموزشی سُلاله

در طراحی هویت بصری مجموعه‌ی فرهنگی آموزشی سلاله، چند مفهوم مد نظر بوده است؛ ایجاد حس اطمینان و آرامش خاطر و اعتماد، مفهوم رشد و بالندگی، رساندن کودک به مرحله‌ای که با شناخت از استعداد و توانایی‌های خود می‌تواند به صورت فردی در مسیر رشد خود قرار بگیرد و پیش دو رنگ بنفش ارغوانی و آبی فیروزه‌ای رنگ‌هایی هستند که به عنوان رنگ‌های سازمانی مجموعه در نظر گرفته شده‌اند. انتخاب این دو رنگ با توجه به ویژگی‌های بصری و روانی هر کدام، به پیشبرد اهداف تعریف شده در خلق هویت بصری کمک می‌کند. ویژگی‌های رنگ بنفش ارغوانی: این رنگ که ترکیبی از دو رنگ قرمز و آبی است، به نوعی نشان دهنده هماهنگی بین عقل و احساسات، معنویات و مادیات است. به همین خاطر طیف وسیعی از ویژگی‌های روانی و احساسی انسانی را در بر می‌گیرد. با توجه به این که از کارکردهای اصلی سلاله شناخت همین گستره روانی و ایجاد تعادل در آن‌ها است رنگ بنفش ارغوانی به عنوان یکی از رنگ‌های سازمانی انتخاب شده است. ویژگی‌های رنگ آبی فیروزه‌ای: رنگ آبی فیروزه‌ای به علت قرارگرفتن در طیف رنگ آبی ایجاد حس آرامش و اعتماد می‌کند. اما آبی فیروزه‌ای همواره رنگی با ارزش‌های مثبت نشانه شناختی در ایران مطرح بوده است و می‌توان از آن به عنوان رنگ و نمادی ایرانی نام برد

برنامه‌های بهبود

با گذر زمان و روند پر سرعتی که تحولات جامعه های بومی و جامعه جهانی تجربه می­کند، لازم است همواره کلیه برنامه ­های درسی، طرح­ برنامه­ ها، محتواهای زیر دوره ­ها، برنامه های تکمیلی و فلوچارت های آموزشی و تربیتی در کلیه گروه های سنی به روز رسانی و با شرایط و تحولات روز سازگار گردد. همچنین اتّصال طولی برنامه­ های دوره­ های سنی مختلف در حوزه های چندگانه رشدی و شاخص های متعدد پرورشی نیز باید به صورت سالانه بررسی و به روز رسانی شود.
برای این منظور “برنامه­ های بهبود” برای دوره­های سنی مختلف و در کارگروه های متعدد تشکیل می گردد و نتیجه مطالعات انجام شده جهت کنترل نهایی و درج در اسناد بالادستی در اختیار  گروه­ ساماندهی  “محتواهای زیرساختی”  قرار می گیرد.
پروژه بهبود ۱۴۰۰ محتوای آموزشی و تربیتی صفر تا ۶ سال فاز اول

فاز اول بهبود  طرح درس های بدو تولد تا شش سالگی در  ماه های ابتدایی ۱۴۰۰ آغاز گردید. دو کارگروه تخصصی از آموزشگران و مدیران آموزشی بدو تولد تا ۳ سالگی و ۳ سالگی تا ۶ سالگی تحت سرپرستی و هدایتگری محتوایی بنیاد سلاله تشکیل گردید. طی قریب ۱۰ ماه کار مستمر، کلیه طرح های آموزشی و تربیتی این بازه های سنی که از مراکز هم افق جمع آوری شده بود، بررسی و چکیده عالی ترین طرح درس ها و برنامه ها و ابتکارعمل های آموزشی و تربیتی گردآوری شده و در کلاسور های  طبقه بندی شده منتشر گردید.

پروژه بهبود ۱۴۰۱ محتوای آموزشی و تربیتی صفر تا ۶ سال فاز دوم

فاز دوم بهبود طرح درس های بدو تولد تا شش سالگی بلافاصله بعد از پایان فاز اول بهبود، آغاز گردید. در فاز اول کلیه تجربه های زیسته درون سلاله ای تجمیع گردید و در این فاز بسته های آموزشی و یادگیری سایر موسسات بین المللی که به تازگی در اختیار شورای آموزش سلاله قرار گرفته نیز بررسی و نسخه دوم بسته های این دوره های سنی به روز رسانی و منتشر گردید.

پروژه بهبود ۱۴۰۱ محتوای آموزشی و تربیتی- کتاب های طولی دبستان فاز اول

کتاب های طولی سلاله در حیطه های مختلف رشدی امتداد پیوستاری های بدو تولد تا شش سالگی را تا پایان دبستان شامل می شود و ارتباط های پیوسته مهارت ها، شاخص های یادگیری، توانمندی ها و صلاحیت های کلیدی مختلف بین پایه های مختلف تا پایان دبستان برقرار می کند. این برنامه بهبود، در تابستان ۱۴۰۱ توسط مدیران آموزشی و تربیتی مجرب سلاله کلید خورد و همچنان ادامه دارد.

تدوین برنامه‌های توانمند‌سازی منابع انسانی

منابع انسانی از مهمترین سرمایه­ های هر سازمان است و برای رشد یکپارچه و حرکت در راستای اهداف و چشم­اندازهای آن ضروری است گام به گام برای ارتقای آنها برنامه ریزی دقیق صورت پذیرد. مربیان، مدیران، پرسنل اداری و اجرایی و پدران و مادران سلاله ای هر یک سهم ویژه تاثیرگذاری خود را در حرکت رو به جلو سلاله داشته و باید نقش خود را از برنامه های تربیتی سلاله به خوبی ایفا کنند. از طرفی هر کدام از افرادی که به نوعی به سلاله می پیوندند، تا حدی هماهنگ با فرهنگ سلاله ای است و برای رسیدن به ادبیات مشترک و حرکت هماهنگ در افق های تعیین شده، باید گام­ هایی را مرحله به مرحله طی کنیم. برنامه­ های توانمند­سازی منابع انسانی رسالت طراحی و به روز رسانی این گام ها را برای گروه های مختلف منابع انسانی به دوش می کشد و کوشیده است با تعیین دقیق این مراحل، تعریف دقیقی از چشم اندازهای کیفی کوتاه مدت و بلند مدت منابع انسانی مختلف ارائه نماید.
طرح جامع برنامه تربیت مربی صفر تا ۶ سال

در این طرح برنامه های مشخص ترمیک در راستای توانمند سازی مربیان و تسهیلگران یادگیری بدو تولد تا پایان ۶ سال تدوین گردیده است. مربیان و تسهیلگران پس از پیمودن دوره های عمومی، بر حسب علاقه و توانمندی ها و نمرات کسب شده، به دوره های آموزش های تخصصی حوزه مورد نظر وارد شده و پس از گذراندن دوره ها مدرک مربوطه را دریافت می کنند.

پروژه طرح جامع توانمندسازی والدین صفر تا ۶ سال ماتیار

والدین و مربیان در برنامه های تربیتی سلاله همواره دوشادوش یکدیگر حضور داشته و کار یکدیگر را تثبیت و تحکیم می بخشند و عدم هماهنگی بین این دو عامل مهم تربیتی می تواند آسیب های جبران ناپذیری به برنامه تربیت، خصوصاً در دوران بدو تولد تا شش سالگی وارد کند. به همین دلیل به موازات برنامه های آموزش مربی، طرح جامعی نیز برای توانمند سازی پدران و مادران در بازه های سنی مختلف و در موضوعات متفاوت تدوین گردیده است که مسیر رشد و بالندگی آنها را ترسیم می نماید.

تدوین بسته‌های خودآموز مربیان و معلمان سلاله

بسته های خودآموز معلم در ۸ گام، مربیان علاقه مند به یادگیری را همراهی می کند تا  مسیر رشد حرفه ای خود را با کیفیت مطلوب طی نمایند. در این بسته ها مربیان بسته های گزینش منابع انسانی، دوره آزمایشی، دوره کارآموز مبتدی، دوره کارآموز نیمه ماهر، دوره کارآموز ماهر، دوره کمک مربی مبتدی، دوره کمک مربی نیمه ماهر و دوره کمک مربی ماهر را می گذرانند.