گنجه سلاله

هر مدیر آموزشی، یا برنامه­ ریز تربیتی و هر مربی و معلمی بخواهد در ساختار تربیتی معینی فعالیت نماید، لازم دارد منابع درجه یک حوزه کار خود را بشناسد و بتواند گنجه ای از محتواهای قابل اعتماد و هماهنگ با رویکرد آموزشی و تربیتی مورد نظر از میان انبوه محتواهای چاپی و دیجیتال، اعم از فیلم و عکس و کتاب و …  در دسترس داشته باشد.
ما در گنجه، کوشیده ایم محتواهای طلایی مدیران و مربیان را به صورت طبقه بندی شده و با قابلیت دسترسی های مختلف، آماده سازیم. از سوی دیگر کلیه تجربه های زیسته گذشته و حال مربیان و مدیران سلاله ای نیز در یک بانک اطلاعاتی جامع طبقه بندی می شود تا در هر بار تجربه آموزشی- تربیتی، دستاورد های خود را به گنجه سلاله افزوده باشیم و بتوانیم از تجربه گذشته همکاران نیز به خوبی بهره مند شویم.
 

این بخش ویژه اعضاء می باشد !

کتابخانه طلایی مدیریت سلاله ای

ویژه اعضاء

تاسیس کتابخانه دیجیتال منابع آموزشی و تربیتی

ویژه اعضاء

تاسیس بانک اطلاعاتی طرح درس‌ها

ویژه اعضاء