موسسه آموزشی فرهنگی کیان مهر

دختران غیور این مرز بوم همواره دوشادوش مردان در همه عرصه های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی حضور داشته اند و با گام های اصیل و توانای خود و تزریق روح محبت، طراوت، زایش و بالندگی مدام، نقش خود را در این عرصه ها ایفا کرده اند.
موسسه کیان مهر، دوشادوش مراکز و موسسات هم افق خود در پهنه ایران، مراکز آموزشی دخترانه در مقاطع مختلف تاسیس نموده است تا در راستای توانمند سازی نگرشی، مهارتی و دانش دختران ایران، سهم خود را ایفا نموده و غنی­ترین بستر های آموزش و تربیت را برای آنها فراهم نماید.
آموختنِ اینکه چگونه بیاموزیم، چگونه آموخته هایمان را به کار بندیم، چگونه زندگی کنیم و چگونه در تعامل با یکدیگر و در کنار هم زندگی کنیم، از مهمترین چشم انداز های مورد نظر در سند آموزش دخترانمان است و تلاش خواهیم کرد تا با نگاهی جامع به حوزه های رشد، بستر هایی را فراهم نمائیم تا فرزندانمان برای ایفای نقش موثر در زندگی خودشان، برای مملکت و جامعه جهانی، آماده شوند.