سلاله ریشه (۰تا۳سال)

نوزادان پس از به دنیا آمدن از همان لحظات آغازین با محیط اطراف ارتباط برقرار می کند. بنابراین آنچه در پیرامون کودک می گذرد، آنچه می شنود، می بیند، لمس می کند و می بوید. به زودی بر زندگی او تاثیر گذار خواهد بود. درخانه کودک سلاله برای اولین ماه های زندگی کودک و مادر برنامه های متنوعی برگزار می شود.

۹ تا ۱۲ ماه

جستجو

با هدف تمرکز بر عضلات ظریف دست و پا و حرکات اصلی پایه نظیر با تیکه بر جایی ایستادن

۶ تا ۹ ماه

تجربه نو

با هدف تمرکز بر حرکت های اصلی پایه نظیر سنا کردن، غلطیدن، نشستن

۳ تا ۶ ماه

آرامش

با هدف تقویت حس بینایی، آشنایی با سیر تکامل تصاویر

درآغاز دومین سال تولد، نوزاد دیروز، کودک نوپایی شده است که توانایی هایش بسیار افزایش یافته است. گاه فعالیت های او برای دنیای بزرگترها بی نظمی یا سر و صدا ایجاد میکند. در این زمان کافی است بدانیم چگونه امیال و ویژگی های او را هدفمند نمائیم تا از حضور او لذت بیشتری ببریم.

۲۱ تا ۲۴ ماه

نمایش و ریتم

در کارگاه نمایش و ریتم با تمرکز بر مهارت های فردی، خود مراقبتی و تعاملات اجتماعی

۱۸ تا ۲۱ ماه

ذهن پویا

کارگاه ذهن پویا با هدف تمرکز بر حوزه های ذهنی-شناختی و مهارت های حرکتی ثانویه

۱۲ تا ۱۸ ماه

جنب و جوش

کارگاه های جنب و جوش با تمرکز بر جابجایی نظیر راه ساختن، عبور از تونل و حمل اشیاء

۲ تا ۳ سال

کلاس های باران شروعی است برای ایجاد استقلال کودکان، مربیان سعی دارند باتوجه به نیازهای عاطفی هر کودک به استقلال هرچه بیشتر تو در این سن کمک کنند.درحوزه جسمی و حرکتی کودکان مجموعه ای از مهارت های پایه ای که منجر به تقویت عضلات ظریف و درشت آنان می گردد را انجام می دهند مانند عبور از چوب تعادل، دوخت نخ کردن مهره ها و …

در حوزه پرورش روحیه و رفتار عاطفی، مربیان در موقعیت های گوناگون و هم چنین در طی داستان ها، کودکان را با نام احساسات مختلف آشنا می سازند. در حوزه پرورش صفات اخلاقی و رفتارهای اجتماعی، فعالیت های صورت گرفته شروعی است برای ایجاد برقراری ارتباط کودکان با یکدیگر به گونه ای که سعی می شود هر کودک فعالیت ها را به تنهایی انجام دهد و درعین حال کودکان از کنار هم بودن لذت ببرندو در حوزه پرورش مهارت های زبان فارسی، در شروع هر کلاس داستانی با شیوه های گوناگون برای کودکان بیان می شود و هدف از بیان داستان ها افزایش لغات کودکان و هم چنین افزایش دقت و توجه آنها در گوش دادن می باشد.