سلاله خوشه (سه ماه تا چهار سال)

کودک من این فرشته کوچک، هدیه‌ای است آسمانی که به زندگی‌ام آهنگ شادی بخشیده است. پدیده‌ای است که با او هر روز لذت جدیدی را احساس می‌کنم. کودکم پاره‌ای از وجود من است که با تب‌هایش می‌سوزم، با اشک‌هایش می‌گریم، با صدای خنده‌هایش می‌شکفم و با زبان نمکیش، جان شیرین می‌شود. لطافت احساسات کودکانه اش را درک می‌کنم و با کنجکاوی‌های پر دردسر و ریخت و پاش‌های بی‌امانش صبوری می‌کنم. تمام ذهن من مشغول او است. می‌خواهم او سالم باشد، شاد زندگی کند. ذهن فعال و آرامی داشته باشد. می‌خواهم دستان ظریفش پر توان شوند و بتواند بر پایه خود محکم و استوار بایستد و فرد لایقی شود. برازنده صفات نیکوی انسانی …

۹ تا ۱۲ ماه

جستجو

تمرکز بر عضلات ظریف دست و پا و حرکات اصلی پایه‌ای نظیر: با تیکه برجایی ایستادن و چند قدم گام برداشتن

۶ تا ۹ ماه

تجربه نو

تمرکز بر حرکت‌های اصلی پایه نظیر شناکردن، غلطیدن، نشستن، سینه‌خیز رفتن

۳ تا ۶ ماه

آرامش

تقویت حس بینایی، آشنایی با سیر تکامل تصاویر و درک تفاوت‌ها

۱۸ تا ۲۱ ماه

ذهن پویا

تمرکز بر حوزه ذهنی شناختی و مهارت‌های حرکتی ثانویه

۱۵ تا ۱۸ ماه

جنب و جوش ۲

تمرکز بر جابجایی نظیر راه ساختن، عبور از داخل تونل و حمل اشیا

۱۲ تا ۱۵ ماه

جنب و جوش ۱

تمرکز بر جابجایی نظیر راه ساختن، عبور از داخل تونل و حمل اشیا

۲/۳ تا ۲/۶ سال

تخیل و حرکت

تمرکز بر بازی‌های وانمودی-تقویت حوزه ذهنی شناختی و مهارت‌های حرکتی پیشرفته نظیر بریدن- بالارفتن، حمل اشیا

۲ تا ۲/۳ سال

تجربه خلاق

تمرکز بر زیبایی شناختی و هنر- حساسیت‌های لمسی و تقویت عضلات ظریف دست و انگشتان

۲۱ تا ۲۴ ماه

نمایش و ریتم

تمرکز بر مهارت‌های فردی - خود مراقبتی و تعاملات اجتماعی

۳ تا ۳/۳ سال

باران

تمرکز بر روند جدایی مادر و کودک

۲/۹ تا ۳ سال

سفرهای تخیلی ۲

تمرکز بر بازی‌های وانمودی و نمادین، مشاغل و حل مساله

۲/۶ تا ۲/۹ سال

نمایش و ریتم

آشنایی با مشاغل و بازی‌های وانمودی

۲/۶ تا ۴ سال

کلوپ

جداسازی به طور کامل از والدین و حوزه‌های فعالیتی کاملا منطبق بر حوزه‌های رشدی

۳/۳ تا ۳/۶ سال

دست های توانا

مهارت‌های پیشرفته عضلات دست، خلق سازه‌ها