از شما متشکریم بابت زمانی که جهت آشنایی با ما و فعالیت های بنیاد سلاله گذاشته اید. با پر کردن کامل اطلاعات ذیل به ما کمک خواهید کرد تا ما نیز با شما بیشتر آشنا شویم و بتوانیم جهت شرکت در دوره های مختلف، شما را راهنمایی نمائیم. اطلاعات شما پس از دریافت، در اختیار شورای اموزش قرار داده شده و از طریق راه های ارتباطی که درج نموده اید، با شما تماس گرفته خواهد شد.