از شما متشکریم بابت زمانی که جهت آشنایی با ما و فعالیت های بنیاد سلاله گذاشته اید. با پر کردن کامل اطلاعات ذیل به ما کمک خواهید کرد تا ما نیز با شما بیشتر آشنا شویم. واحد طرح و برنامه بنیاد به محض دریافت فرم تقاضای شما، آن را در اختیار شورای آموزش سلاله قرار خواهد داد و پس از بررسی فرم در این شورا، در خصوص دوره های آموزشی مناسب فرزندتان با شما تماس گرفته خواهد شد.