مقالات آموزشی

یکی مسئولیت­های گروه­ ترجمه و تالیف بنیاد سلاله، پرداختن به آخرین دستاوردهای دانش روز  است که که عمدتاً در مقالات علمی ۲۰۲۰ میلادی به بعد در نشریات معتبر حوزه تعلیم و تربیت منتشر گردیده است. این مقالات پس از مطالعه، در گروه تالیف مورد بررسی قرار گرفته و پس از طبقه بندی محتوایی و قرار گرفتن در ساختار مناسب، در سایت بنیاد سلاله قرار داده می شود.

این قسمت در حال به روز رسانی میباشد !

دسته بندی مقالات