سلاله ساقه (صفر تا سه سال)

کارگاه های مادر و کودک خانه کودک سلاله ساقه منحصر به گروه سنی تولد تا سه سال بوده، و در هر کلاس، برنامه های مشخصی برای تقویت مهارت های رشدی ک.دکان در سنین مختلف اجرا می شود. در این کارگاه ها، کودکان فعالیت های مختلفی که توسط مربیان طراحی شده است را با همراهی مادر خود انجام می دهند. مادران نیز به صورت هم زمان در مورد فعالیت کودکان کسب دانش می نمایند تا بتوانند به این ترتیب بیشتر با ویژگی های سنی فرزند خود آشنا شوند، همچنین قادر یاشند فعالیت های مشابهی با ابزارهای خانگی برای فرزندشان تدارک دیده و به صورت  مداوم به تحریک حواس فرزند خود و غنای تجربیات او بپردازند. از دیگر مزایای این کارگاه ها می توان آشنایی مادرهای هم دغدغه با یکدیگر را نام برد که در بسیاری موارد به ایجاد یک رابطه دوستانه میان آنها تبدیل شده و به داشتن حمایت عاطفی و اجتمتاعی لازم میان مادران و کودکان کمک شایانی می نماید. در هر گروه سنی به طور ویژه بر یکی از مهارت های کودکان تاکید می شود که به اختصار با آنها آشنا می شوید.
  • گروه تولد تا ۱ سال (آرامش و تجربه نو): در این کارگاه که با همراهی مادر و کودک به تقویت حواس چهارگانه ی کودک پرداخته و با بهره گیری از فنون و تکنیک های ماساژ به تقویت رابطه عاطفی و لمسی والدین و کودک می پردازیم. همچنین با بازیهای طراحی شده، به تقویت هماهنگی های دست و چشم کودک پرداخته و با دادن اطلاعات جامع در مورد تغذیه و خواب کودک، به صورت همه جانبه مادران را برای حفظ سلامت فرزندانشان همراهی می کنیم.
  • گروه یک تا سه سال (جنب و جوش و ذهن پویا): کودکان در این سن به سطحی از مهارت می رسند که می توانند کنترل بیشتری روی عضلات خود داشته و مهارت هایی از جمله راه رفتن، استفاده از دستشویی و غیره را فرا بگیرند. به همین ترتیب در کارگاه های این گروه سنی به طور ویژه، به پرورش مهارت های حرکتی کودکان از جمله تعادل می پردازیم و با دانش افزایی هایی که برای مادران برگزار می شود، آنها را با روش های ایمن و صحیح گرفتن کودک از شیر و پوشک نیز آشنا می نماییم.