#

بسته شخصیت پردازی

ویژه سنین ۳ تا ۱۲ سال

#

بسته مادر و کودک

ویژه سنین ۰ تا ۶ سال

#

بسته آموزش پیش دبستان۲

ویرایش نسخه یک پاییز ۱۴۰۲

پروژه­ های دانش بنیاد در کشور ما بر پایه یک نگاه خصوصی یا تعاونی به منظور افزایش علم و سرمایه (که میتواند سرمایه مادی یا معنوی باشد) و عموماً حول یک ایده نوآورانه شکل می گیرند. علی رغم گسترش این پروژه ها در صنعت و فناوری­ های فنی مهندسی یا پزشکی، همچنان جای خالی ایده های نو و خلاقیت های دانش بنیاد در تعلیم و تربیت و علوم تربیتی و حوزه های فرهنگ سازی و اندیشه پروری به شدت خالی است. جایی که اتفاقاً شاید بیش از همه حوزه ها به این نگاه های تر و تازه، خلاق و تاثیرگذار و فراگیر احتیاج دارد تا بتوانند به فرهنگ ایرانی و دینی مان جلای تازه داده و کودکانمان را از گزند آسیب های تربیتی فراگیر و البته نسنجیده و کنترل نشده­ ی فضای مجازی و تربیت دنیای مدرن مصون دارند و حرکت های رو به جلو را با  گام های سنجیده و ریشه­ دار طرح ریزی نمایند.
بنیاد سلاله در یکی از مهمترین سرفصل های بیانیه ماموریتی که برای خود ترسیم نموده است، به دنبال جذب و همراهی با ایده های نو و دانش بنیان در حوزه های مرتبط با تعلیم و تربیت است. در حال حاضر برخی از این ایده ها ( پنج پروژه­ی فعّال) در کارگروه های مطالعاتی و اجرایی در دست بررسی و راه اندازی است و مشتاقانه پذیرای ایده هایی جدید و طرح های رو به جلو در این حوزه ها هستیم.