سلاله ریشه

من این‌جا ریشه در خاکم …

من این‌جا عاشق این خاک اگر آلوده یا پاکم

من این‌جا تا نفس باقیست می‌مانم

من این‌جا روزی آخر از دل این خاک

گل می‌افشانم …

سلاله ریشه - بیرون
سلاله ریشه - بیرون

سرآغاز:

برای برنامه‌ریزی‌ها و جمع کردن دغدغه‌هایمان در زیرزمین خانه قیطریه گرد هم جمع شدیم و به دنبال دست یافتن برای راهی که بتواند ما را به سوی ذغدغه‌هایمان رهنمون کند، اولین کلنگ کارگاه‌های مادر و کودک را در کوچه‌ی هفتم تختی بر زمین زدیم.
در آغاز، نه کارگاه، که سفرهای درون شهری از این خانه به آن خانه پیش زمینه شروع کارمان جهت جذب مخاطب بود.
سلاله ریشه - فضای بیرون
سلاله ریشه - فضای بیرون
سلاله ریشه - تابلو
سلاله ریشه - تابلو
سلاله ریشه - فضای داخل
سلاله ریشه - فضای داخل

جوانه زدن:

پس از اندکی تکاپو و تلاش، نوزادان دیروز که بزرگ شده بودند، ساختمان بزرگ‌تری را نیاز داشتند، به ناگزیر پس از دو سال به ساختمان زعفرانیه نقل مکان کردیم.
دوباره و دوباره در این ساختمان هم یاران جدیدی به گروه ما پیوستند.

قـــد کشیدن:

این بار دست روزگار در مهرماه ۱۳۹۳ همه‌ی ما را در کوچه‌ی فلسطین گرد هم جمع کرد. تا آن‌چه را که در این ایام اندوخته بودیم قالب ریزی کرده و با شمایل رسمی به صورت سند اهداف و پروتکل‌های اجرایی و ارزش‌ها و چشم انداها و … همه و همه برگ برگ جمع کنیم و بنای خود را بر پایه‌های محکم بالا ببریم. تجربیات و مشاهدات و مطالعاتمان یکی پس از دیگری برگی به کتاب ریشه‌ای بودنمان می‌افزود.
ساختمانی بزرگ که می‌توانست همه‌ی ما را در خود بگنجاند و وارد قسمت مهمی از کار شدیم و آن هم سیستماتیک شدن بود و به ناگهان تعداد کودکانمان سر به آسمان کشید و در این مسیر مثل همیشه دوستانی به ما پیوستند و با عده‌ای نیز خداحافظی کردیم.
سلاله ریشه - فضای داخل
سلاله ریشه - فضای داخل
سلاله ریشه - فضای داخل
سلاله ریشه - فضای داخل
گذشت زمان و افزایش همراهان، ریشه‌ی سبز ما را به توسعه و شکل گیری شعب جوانه، ساقه، خوشه رهنمون ساخت و کهن ریشه‌ی ما را استوارتر ساخت. با راه اندازی هر شعبه، گویی تکه‌ای از جان و  ریشه‌های ما جدا می‌شد و در نقطه دیگری از شهر سکنی می‌گزیدند. انگار جنس ریشه این گونه باید باشد که هرچه از روی خاک شاخ و برش را هرس می‌کنی، بیش‌تر و محکم‌تر در زیر خاک ریشه می‌دواند
نمایش ویدیو درباره سلاله ریشه - فضای داخل
سلاله ریشه 3 تا 6 سال دسته بندی

۳ تا ۶ سال

کلیک کنید !

سلاله ریشه 0 تا 3 سال دسته بندی copy

۰ تا ۳ سال

کلیک کنید !